Reklamační řád

Reklamační řád

Prodej zboží a služeb zajišťuje pro i60obchod.cz společnost BOSS TIMER, spol. s r.o. IČO: 25339923

Prodejce BOSSTIMER s.r.o., Holzova 10b, 628 00 Brno, stanoví pro případ reklamace zboží následující postup:

 1. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (např. Česká pošta) zákazníkovi.
 2. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře a dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu České poště v místě bydliště nejpozději do dvou pracovních dnů a současně prodejci do tří pracovních dnu po převzetí.
 3. Kupující musí oznámit zjištené vady prodejci písemně na adresu prodejce. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.
 4. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží – přiměřenou slevu z kupní ceny – odstoupení od smlouvy.
 5. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list) a vlastní reklamované zboží.
 6. Kupující při uplatňování reklamace vyplní reklamační formulář a zašle ho písemně faxem nebo poštou na adresu prodejce.
 7. Reklamace se vyřizují na adrese distribuce prodejce, tj.:
  BOSSTIMER s.r.o.
  Holzova 10b
  628 00 Brno